Technologie

Řešení na míru

Software a realizace dle Vašich potřeb.

Vždy v obraze

Výrobní proces lze sledovat u stroje a také v kanceláři.

Modernizace

Repasování starších zařízení.

Integrace

Kompletní dodávka včetně integrace do systému.

Tahy a tlaky

Diagnostika energetických řetězů

Zařízení slouží pro ochranu energetického řetězu, jímž je vedena kabeláž k napájení a ovládání mechanismu. Protože energetický přívod je řešen jako automatizovaná technologie, je zde použit řídící systém, který po dobu chodu každého z vyhrnovacích vozů nepřetržitě měří a porovnává silové údaje vozu s údaji nastavenými. V případě překročení těchto hodnot dojde okamžitě k zastavení chodu toho vozu, u kterého došlo k přetížení. Při aktivací havarijního zastavení je generován signál výstrahy do řídicího systému pohonu vozu , který zprostředkovává tuto informaci na vizualizaci dispečera.

Energetika

Zdroje energie

Automatizace rotačního zdroje elektrické energie.
Regulace zpracování odpadního tepla – ORC jednotka.
Realizace kompletní dodávky na klíč pro bioplynovou stanici a další realizované projekty v oblasti energetiky.

Zpracování dat

Dataloging

Automatický monitorovací systém dle Vašich potřeb, jehož cílem je monitorovat a vyhodnocovat důležitá data ve výrobě, přispět tak k zajištění vyšší opakovatelné kvality a současně vytvořit předpoklady k zvýšení výkonu a rozšíření sortimentu.

Řízení teploty

Řízené chlazení ledu

V prostorách zimní haly umístěno zařízení automatizující distribuci čpavku pod ledovou plochu. Dochází tak k řízenému ochlazování.

Kontrola kvality

Měření tloušťky

Zářič a snímač s vyhodnocovacím převodníkem zajištěn dovozem. Mechanické řešení zajištěno v České Republice. Cena je tak o 50% procent nižší ve srovnání se zahraniční výrobou.

Software je řešen dle specifických požadavků uživatele s vysokou užitnou hodnotou.

Měřič tloušťky lze následně začlenit do globální struktury technologického agregátu a do podnikového informačního systému. Síťovými komponenty lze naměřené údaje přenášet do nadřazených systémů.

Nebezpečné prostředí

Elektronika pro výbušné prostředí

Dodávka zařízení na míru, jež je využíváno v dolech.

Řešení na míru

Software a realizace dle Vašich potřeb.

Vždy v obraze

Výrobní proces lze sledovat u stroje a také v kanceláři.

Modernizace

Repasování starších zařízení.

Integrace

Kompletní dodávka včetně integrace do systému.