Reference

Výuka elektrotechniky na středních školách s využitím microcontroleru P3,
grafického vývojového prostředí Dirigo a vizualizace Scribo.
Praktická maturitní zkouška
Průběh výuky