Měření magnetických obvodů

Měřící zařízení představuje plně automatické pracoviště pro měření magnetických obvodů nejrůznějších tipů

A/M

Automatické i ruční měření

Jednoduchá obsluha

minimalizující vliv lidského faktoru na proces měření

Rychlé a spolehlivé

Měření velkého počtu parametrů v krátkém čase.

Archivace dat

Průběžná archivace dat, s možností doplnění o označení zakázky, typu výrobku a pod.

Schéma

Blokové schéma

Řídicí počítač řídí sériovou linkou RS232 proudový zdroj , kterým budí měřící cívku toroidního jádra. Na sekundární cívce vlivem primárního proude je naindukováno napětí , které se vyhodnocuje spolu s nesinusovou hodnotou budícího proudu v A/D převodníku. Všechny naměřené hodnoty zpracovává počítač.

fázový posun

Převodník IFI

(proud,fáze,proud)
Je schopen měřit dvoukanálově dva signály a vyhodnocovat fázový posun.

napětí-proud-výkon

převodník UIP

(okamžité napětí-proud-výkon) Hodnotyjsou snímány 200 krát pro každou periodu síťového napětí.

Desktop

Software

Měření v ručním i plně automatickém režimu. Stačí zadat parametry jádra, počet závitů měřící cívky a program dopočítá hodnoty proudu pro plné vybuzení mag. jádra a změření cele magnetizační křivky. Tyto parametry jsou uloženy a každé další měření je možné provést během několika sekund. Přístroj měří jak amplitudovou tak i dynamickou charakteristiku jádra.

Průběžné výsledky

Statistické zpracování naměřených hodnot v číselné a grafické podobě

trvalé řízení jakosti

Spojením přesného měřidla s archivací a se statistickou regulací dat.

bez seřizování

Systém si automaticky kompenzuje drift a pamatuje si ho na každém měřícím rozsahu.

Vysoká flexibilita

dovolující na jednom pracovišti měřit automaticky více typů výrobků