Projekt Automatizované pracoviště měření mag. vlastností plechů a jader