Řízení jakosti

ISO 9001:2009

Veškeré procesy ve společnosti jsou řízeny dle normy kvality ISO 9001:2000 a splňují požadavky evropských norem.


Systém kvality je navržen, strukturován a orientován tak, aby vyhověl požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009 a rovněž požadavkům obecně závazných právních předpisů.

Protokol o zkoušce

Fyzikálně technický zkušební ústav

©2014 SYBAS Control

DMS