Osciloskop

Digitální osciloskop připojitelný přes sériovou linku

Vstupní napětí

Maximální vstupní napětí 16V

Prohlížení dat

zoom , posun vlevo/vpravo, volitelná mřížka obrazovky, skrytí ukazatele kurzoru

Bez napájení

Nepotřebuje napájení

Záznam dat

Uložení a znovu načtení naměřených hodnot.

Digitální osciloskop

Univerzální vícekanálový digitální osciloskop, připojitelný k počítači přes USB, využitelný například při autodiagnostice.

Osciloskop je dostupný ve dvou variantách
- 4 kanálový
- 8 kanálový

Osciloskop s RS připojením

Disponuje dvěma kanály s rozlišením 8 bitů pro měření signálu. vzorkování signálu V1 je 1kHz, vzorkování signálu V2 je 11kHz

K dostání je Dvoukanálová i čtyřkanálová varianta osciloskopu s rozlišením deset bit pro měřené signály.

©2014 SYBAS Control

DMS